V prípade spracovania osobných údajov, ktoré jsú založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu
internetového obchodníka.
Ochrana osobných údajov


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU


1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť RADANA, s.r.o. Námestie
Slobody 9, Banská Bystrica 97401. (ďalej len "správca").


1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: spoločnosť RADANA, s.r.o.
Námestie Slobody 9, Banská Bystrica 97401, tel. 0915 950 846, email:
info@vlaskom.sk ičo 45927961, ič dph SK2023142429


1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný tomuto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
"nariadenie").


3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových
dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných
marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.


3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.


4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).


5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Evici webdesign s.r.o.
(prevádzkovateľ ehsopového systému UPgates) a firma Linode LLC (prevádzkovateľ dátového
centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie
emailového dotazníka spokojnosti) , kuriérska spločnosť 123 kuriér a packeta, ktoré
zabezpečujú prepravu balíkov.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.


6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email info@vlaskom.sk


6.3. Ak by ste sa domnievali(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.


6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.4.2018

Cookies

Neradi obťažujeme, ale aby sme Vám mohli čo najlepšie poslúžiť, potrebujeme súhlas na využitie jednotlivých typov súborov cookies. Súhlas s využitím všetkých cookies nám udelíte kliknutím na „OK“. Pokiaľ si prajete súhlas odmietnuť, alebo ho viac špecifikovať, použite prosím ďalšie voľby.

NastaveniaNesúhlasímSúhlasím